ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์สหประชาชาติ

การสงวนสิทธิ์    ของ Immunities    General

การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

(ก) องค์การสหประชาชาติจะเก็บรักษาเว็บไซต์นี้ไว้ ("เว็บไซต์") เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่สามารถเลือกที่จะเข้าถึงไซต์ ("ผู้ใช้") ข้อมูลที่นำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น สหประชาชาติอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมไซต์และดาวน์โหลดและคัดลอกข้อมูลเอกสารและวัสดุต่างๆ (เรียกรวมกันว่า "วัสดุ") จากไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลโดยไม่ใช้เพื่อการค้าโดยผู้ใช้โดยไม่มีสิทธิในการจำหน่ายหรือแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้อีกต่อไป หรือเพื่อรวบรวมหรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างนี้และยังต้องขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด เฉพาะเพิ่มเติมที่อาจใช้กับเนื้อหาเฉพาะในเว็บไซต์นี้

(ข) สหประชาชาติจัดการไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จากสหประชาชาติปรากฏขึ้นภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการปัจจุบัน

การตีความและข้อสรุปที่แสดงไว้ในเอกสารในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของสหประชาชาติที่สำนักเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจัดเตรียมงานและไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของมุมมอง ของสหประชาชาติหรือรัฐสมาชิก

การปฏิเสธความรับผิด

วัสดุที่ระบุในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ องค์การสหประชาชาติไม่ได้ให้การรับรองหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของวัสดุดังกล่าว องค์การสหประชาชาติเป็นระยะ ๆ เพิ่ม, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุงหรือปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ สหประชาชาติจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียความเสียหายความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่อ้างว่าเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความผิดพลาดความผิดพลาดการละเลยการขัดจังหวะหรือความล่าช้าใด ๆ เคารพต่อ การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในความเสี่ยงของผู้ใช้ ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ,

The User specifically acknowledges and agrees that the United Nations is not liable for any conduct of any User.

This site may contain advice, opinions and statements of various information providers. The United Nations does not represent or endorse the accuracy or reliability of any advice, opinion, statement or other information provided by any information provider, any User of this Site or any other person or entity. Reliance upon any such advice, opinion, statement, or other information shall also be at the User’s own risk. Neither the United Nations nor its affiliates, nor any of their respective agents, employees, information providers or content providers, shall be liable to any User or anyone else for any inaccuracy, error, omission, interruption, deletion, defect, alteration of or use of any content herein, or for its timeliness or completeness, nor shall they be liable for any failure of performance, computer virus or communication line failure, regardless of cause, or for any damages resulting therefrom.

As a condition of use of this Site, the User agrees to indemnify the United Nations and its affiliates from and against any and all actions, claims, losses, damages, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out of the User’s use of this Site, including, without limitation, any claims alleging facts that if true would constitute a breach by the User of these Terms and Conditions. If the User is dissatisfied with any Material on this Site or with any of its Terms and Conditions of Use, the User’s sole and exclusive remedy is to discontinue using the Site.

This Site may contain links and references to third-party web sites. The linked sites are not under the control of the United Nations, and the United Nations is not responsible for the content of any linked site or any link contained in a linked site. The United Nations provides these links only as a convenience, and the inclusion of a link or reference does not imply the endorsement of the linked site by the United Nations.

If this Site contains bulletin boards, chat rooms, access to mailing lists or other message or communication facilities (collectively, “Forums”), the User agrees to use the Forums only to send and receive messages and materials that are proper and related to the particular Forum. By way of example and not as a limitation, the User agrees that when using a Forum, he or she shall not do any of the following: 

(a) Defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others;

(b) Publish, post, distribute or disseminate any defamatory, infringing, obscene, indecent or unlawful material or information;

(c) Upload or attach files that contain software or other material protected by intellectual property laws (or by rights of privacy and publicity) unless the User owns or controls the rights thereto or has received all consents therefor as may be required by law;

(d) Upload or attach files that contain viruses, corrupted files or any other similar software or programs that may damage the operation of another’s computer;

(e) Delete any author attributions, legal notices or proprietary designations or labels in any file that is uploaded;

(f) Falsify the origin or source of software or other material contained in a file that is uploaded;

(g) Advertise or offer to sell any goods or services, or conduct or forward surveys, contests or chain letters, or download any file posted by another user of a Forum that the User knows, or reasonably should know, cannot be legally distributed in such manner.

The User acknowledges that all Forums and discussion groups are public and not private communications. Further, the User acknowledges that chats, postings, conferences, e-mails and other communications by other Users are not endorsed by the United Nations, and that such communications shall not be considered to have been reviewed, screened or approved by the United Nations. The United Nations reserves the right to remove, for any reason and without notice, any content of the Forums received from Users, including, without limitation, e-mail and bulletin board postings.

The boundaries and names shown and the designations used on the maps on this site do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Preservation of immunities

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ถือเป็นหรือถูกมองว่าเป็นข้อ จำกัด หรือการสละสิทธิและความคุ้มกันของสหประชาชาติซึ่งได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

ทั่วไป

องค์การสหประชาชาติขอสงวนสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในดุลยพินิจของตนในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติเว็บไซต์หรือวัสดุใด ๆ ในส่วนใด ๆ สหประชาชาติจะไม่มีภาระผูกพันที่จะรับความต้องการของผู้ใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อนั้น

องค์การสหประชาชาติสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือส่วนใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสละสิทธิ์โดยองค์การสหประชาชาติไม่ว่าบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลผูกพันตามที่ระบุไว้ในหนังสือและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้อง

Drupal template developed by DPI Web Services Section

Original text